Artykuły

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Proces zakupu samochodu nieodłącznie związany jest ze stresem i poczuciem niepewności. Dotyczą one zarówno spraw technicznych, takich jak stan faktyczny samochodu, ale również prawnych, związanych z jego własnością. Podstawowym zabezpieczeniem interesów sprzedawcy, ale także i kupującego jest sporządzenie solidnej umowy kupna sprzedaży samochodu. To właśnie ona w dużym stopniu uchroni obie strony przed niebezpieczeństwem potencjalnych oszustw. Dowiedz się, w jaki sposób spisać poprawną umowę kupna sprzedaży pojazdu i dlaczego jest ona tak ważna.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – czym jest?

Poprawne sporządzenie umowy kupna sprzedaży samochodu jest bardzo ważne, choć jednocześnie nieobowiązkowe. Polskie przepisy nie wymagają bowiem sporządzania jakichkolwiek umów na piśmie w trakcie dokonywania procesu sprzedaży i zakupu auta. Mimo braku konkretnych wymagań stworzenie takiego dokumentu jest wysoce rekomendowane. Umowa kupna sprzedaży samochodu jest umową cywilnoprawną. Podlega ona regulacjom artykułu 535 Kodeksu cywilnego, a zawarte w niej informacje odnoszą się przede wszystkim do przeniesienia prawa własności do auta, które jest przedmiotem umowy, z osoby sprzedającej na kupującego.

Co więcej, umowa ta zawiera również elementy, które w sposób oficjalny potwierdzają ustalone między stronami istotne szczegóły, zabezpieczając w dużej mierze przed możliwością dokonania nielegalnych zmian. Dzięki formie pisemnej otrzymujemy materialny dokument, który jest odpowiednim poświadczeniem w przypadku prób dowodzenia potencjalnego oszustwa i walki o rekompensatę szkód lub niezgodnych z prawdą ustaleń.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Prawidłowo spisana umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać szereg niezwykle istotnych informacji. Są to dane dotyczące zarówno stron – sprzedającego i kupującego, przedmiotu, którego dotyczy transakcja – w tym przypadku pojazdu samochodowego, a także punkty dotyczące zobowiązań finansowych oraz prawnych. Warto zaznaczyć, że dokument ten jest zabezpieczeniem interesów obu stron, dlatego nie warto przejmować się „zbyt dużą” ilością zawartych w niej informacji. W Internecie można znaleźć wiele przykładów umowy kupna-sprzedaży auta do druku oraz dość szybkiego wypełnienia, jednak nie wszystkie z nich zawierają całość podstawowych danych służących bezpieczeństwu transakcji.

W umowie kupna-sprzedaży samochodu musi znajdować się data jej zawarcia. Data powinna składać się z dnia, miesiąca i roku, ale rekomenduje się także dodanie informacji o godzinie jej podpisania. W kolejnych rubrykach należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące sprzedającego i kupującego – osób lub podmiotów, między którymi dokonywana jest transakcja. Wśród takich danych dla każdej ze stron znajdują się: imię i nazwisko (natomiast w przypadku firmy jej nazwa), numer PESEL (lub NIP) oraz adres (siedziba firmy). Należy jednocześnie pamiętać, że jeżeli samochód posiada współwłaściciela to jego dane również muszą znaleźć się w umowie.

Kolejna grupa informacji odnosi się do samochodu, który jest sprzedawany/kupowany. Tutaj należy bardzo dokładnie go opisać i nie pomijać żadnych istotnych wiadomości. Wśród informacji dotyczących podmiotu umowy – samochodu, muszą znaleźć się: marka i typ, numer VIN (numer nadwozia), numer rejestracyjny, kolor karoserii, rok produkcji oraz przebieg zanotowany w dniu zakupu. Ponadto w dokumencie należy wymienić wszystkie elementy wyposażenia samochodu, które jako składowe całości samochodu przechodzą na własność kupującego. Mowa tutaj na przykład o radiu, dodatkowych kołach, zestawach nawigacji i innych. Dzięki szczegółowemu ich opisaniu mamy pewność, iż nie zostaną one podmienione na tańsze zamienniki, co z jednej strony mogłoby być nielegalną operacją sprzedającego, a z drugiej niezgodną z prawem próbą wymuszenia odszkodowania przez upozorowanie oszustwa ze strony kupującego.

W kolejnym paragrafie rekomenduje się zawarcie informacji dotyczących stanu prawnego samochodu. Sprzedawany pojazd powinien być wolny od jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich oraz spraw majątkowych i innych, które obciążają auto. Osoba kupująca musi szczególnie przypilnować tego punktu, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

Problemy i stres mogą wyniknąć także w trakcie użytkowania nowo zakupionego samochodu. Mogą mieć one bezpośredni związek z wadami pojazdu, czasem również tymi ukrywanymi przez poprzedniego właściciela. Bardzo ważne, a wręcz fundamentalne jest odpowiednie sprawdzenie pojazdu przed jego zakupem, a informacja o tym zabiegu i pełni świadomości odnośnie stanu technicznego powinna zostać zawarta w umowie. Uchroni to na przykład sprzedającego przed próbą wymuszenia zadośćuczynienia za uszkodzenia, które wystąpiły przez nieprawidłowe użytkowanie po zakupie.

Podstawową informacją, która musi znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży auta jest jego cena, a także sposób oraz data zapłaty za transakcję. Umowa powinna zawierać także wypunktowane wszelkie elementy, dokumenty i usługi, które przechodzą na własność kupującego. Wśród nich znajdują się na przykład kluczyki, dowód rejestracyjny oraz wykupione ubezpieczenie OC (jeśli samochód wciąż takie posiada). Ważne jest także określenie sposobu przekazania tych przedmiotów lub usług kupującemu. Jeśli polisa lub inne elementy mają zostać wysłane kurierem bądź pocztą za potwierdzeniem odbioru to koniecznie trzeba o tym wspomnieć.

Dokument musi zawierać informację dotyczącą tego, która ze stron zobowiązuje się pokryć stosowny podatek od sprzedaży/zakupu samochodu. Należy również zaznaczyć, iż każda zmiana w umowie musi być sporządzona w formie pisemnej na każdym z wydanych egzemplarzy umowy, a także zaznaczyć, że pozostałe sprawy nieuregulowane należy odnieść do przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowa powinna zostać sporządzona w co najmniej dwóch identycznych egzemplarzach, które będą pozbawione nieformalnych poprawek. Na dole umowy należy oczywiście nanieść podpisy dotychczasowego właściciela/właścicieli oraz osoby, która zakupiła samochód.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły