Artykuły

Co jest potrzebne do zezłomowania samochodu?

Nie da się ukryć, że każdy pojazd ma określoną żywotność. Z usługi złomowania często korzysta się również po wypadku, gdy naprawa auta nieopłacalna. Dla osób, dla których złomowanie pojazdów to nowość, przedstawiamy jakie formalności muszą być dopełnione, aby wszystko odbyło się legalnie i z korzyścią dla portfela.

Czym jest złomowanie auta?

Złomowanie samochodu to działania, w ramach których samochód zostaje uznany za niezdolny do dalszej eksploatacji.

Ze złomowaniem pojazdu można mieć do czynienia w przypadku:

 • starego samochodu,
 • samochodu zniszczonego w wypadku drogowym,
 • gdy ciężko sprzedać samochód, gdyż jest w złym stanie technicznym,
 • gdy wartość pojazdu jest zbyt niska w odniesieniu do wysokości składki OC,
 • gdy samochód może stanowić zagrożenie dla kierującego i innych uczestników ruchu drogowego.

Złomowanie samochodu w stacji demontażu pojazdów

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji reguluje proces złomowania pojazdów. Nakazuje ona oddawać niesprawne, powypadkowe samochody do legalnych stacji demontażu pojazdów, które posiadają specjalne pozwolenie wydane przez marszałka województwa. Złomowanie aut może odbywać się tylko w legalnych miejscach, jakimi są stacje demontażu pojazdów. Oddanie samochodu na nielegalną stację demontażu pojazdu lub na nielegalny auto-złom, sprawi, że nie będzie możliwości wyrejestrowania pojazdu, a co więcej może to doprowadzić do problemów z policją lub urzędem skarbowym.

Stacja demontażu pojazdów rozmontowuje pojazd i pobiera części, które mogą zostać ponownie użyte. Natomiast elementy niezdatne do dalszego użytkowania podlegają utylizacji. Aby samochód mógł zostać zezłomowany, musi posiadać czytelny numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy.

Dokumenty potrzebne, aby zezłomować pojazd na stacjach demontażu

Stacja demontażu pojazdów wymaga kilku dokumentów, aby móc zezłomować auto. Konieczny będzie dowód rejestracyjny (albo dokument zastępczy wystawiony przez wydział komunikacji w przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zniszczony, skradziony lub zatrzymała go policja), a także dowód osobisty oraz karta pojazdu.

W sytuacji, gdy na złom ma trafić pojazd zarejestrowany na firmę, potrzebne będzie okazanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku, jeśli stacja demontażu pojazdu zdecyduje się pozyskać elementy z samochodu, konieczne należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży auta.

Jeśli właściciel pojazdu nie może stawić się osobiście na stacji demontażu, potrzebne będzie okazanie pisemnego upoważnienia podpisanego przez właściciela. Również w przypadku, gdy pojazd posiada kilku współwłaścicieli, konieczne będzie pisemne pełnomocnictwo ze zgodą na złomowanie podpisane przez wszystkich współwłaścicieli.

Proces demontażu kończy się wydaniem przez pracownika stacji demontażu zaświadczeniem o zezłomowaniu pojazdu, a także następuje wtedy unieważnienie dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu. Zaświadczenie o złomowaniu auta powinno być wydane w trzech kopiach – jedna kopia dla stacji demontażu, jedna dla właściciela samochodu jako potwierdzenie o zezłomowaniu auta i jedna dla wydziału komunikacji, potrzebna, aby wyrejestrować pojazd.

Oddanie na złomowanie auta nieposiadającego opłaconej polisy OC skutkuje tym, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na właściciela samochodu karę pieniężną.

Ile można dostać za złomowanie auta?

Opłata za zezłomowanie auta jest uzależniona od wagi pojazdu. Najpierw samochód jest ważony, a następnie jego waga rzeczywista jest porównywalna z tą podaną w dowodzie rejestracyjnym.

Przed wyborem konkretnego miejsca, by zezłomować samochód, warto najpierw zapoznać się z cennikiem stacji demontażu pojazdów, gdyż ceny mogą się nieco różnić. Cennik dostępny jest w Internecie.

W przypadku złomowania samochodów osobowych stawka złomowania wynosi od 30 do 40 groszy za kilogram. Jeśli jednak waga jest niższa, niż ta podana w dowodzie rejestracyjnym, możliwe, że konieczna będzie dopłata – np. 1 zł za każdy kg. Różnica w wadze może wynikać z demontażu niektórych elementów. Najkorzystniejszą opcją jest zezłomowanie auta dostawczego, za który można dostać 70 groszy za 1 kg wagi pojazdu. W zależności od modelu i rodzaju pojazdu, na kasacji samochodu można zarobić od 300 do 1000 zł.

widok na złomowisko samochodowe

 

Wyrejestrowanie pojazdu

Po oddaniu auta do stacji demontażu pojazdu należy w ciągu 30 dni od dnia zezłomowania pojazdu wyrejestrować auto. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości od 200 do 1000 zł, zgodnie ze zmianami do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 1 stycznia 2020. Wyrejestrowanie samochodu odbywa się na wniosek właściciela pojazdu.

W urzędzie należy złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (dostępny na stronie internetowej wydziału komunikacji),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
 • zaświadczenie o zezłomowaniu kompletnego lub niekompletnego pojazdu ze stacji demontażu pojazdów,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty – za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu samochodu należy zapłacić 10 zł,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • potwierdzenie opłacenia polisy OC
 • i tablice rejestracyjne.

Wniosek wyrejestrowania auta i inne potrzebne dokumenty (w tym tablice rejestracyjne pojazdu) można wysłać także pocztą. Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na potwierdzenie wyrejestrowania samochodu.

Zwrot składki ubezpieczenia OC po zezłomowaniu samochodu

Wyrejestrowanie auta należy także zgłosić do ubezpieczalni, by nie naliczyli składki OC na kolejny rok. Dodatkowo, można wtedy uzyskać też zwrot niewykorzystanej części składki, za czas od dnia zezłomowania samochodu do końca okresu ubezpieczenia. Aczkolwiek, jeśli doszło do podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot niewykorzystanej składki.

Aby ubiegać się o zwrot składki ubezpieczenia, należy złożyć wniosek w towarzystwie ubezpieczeniowym. Poza wnioskiem trzeba pamiętać też o dokumentach potwierdzających zezłomowanie i wyrejestrowanie auta. We wniosku muszą się znaleźć poniższe informacje: dane właściciela i pojazdu, numer polisy OC oraz numer konta, na który ma być zwrócona niewykorzystana część składki. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku.

Złomowanie samochodu – podsumowanie

Zgodnie z prawem złomowanie auta może się legalnie odbyć wyłącznie w autoryzowanych punktach. Aby proces ten był możliwy, należy przygotować wymaganą dokumentację. To, ile pieniędzy otrzyma się za złomowany samochód zależy od jego wagi oraz typu. Ceny mogą się też diametralnie różnić w poszczególnych punktach. Po oddaniu go na złom, należy pamięć o wyrejestrowaniu samochodu i zgłoszenia tego faktu w ubezpieczalni.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły