Aktualności

Udział własny w szkodzie a franszyza integralna

825017_11046646

Wykupując ubezpieczenie komunikacyjne, nie wszyscy kierowcy zapoznają się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). To błąd, ponieważ właśnie tam znajdują się zapisy, dzięki którym można określić opłacalność danej polisy. Tak jest między innymi w przypadku udziału własnego w szkodzie oraz franszyzy integralnej.

Wyliczając ubezpieczenie OC i AC, kalkulator podaje wyłącznie informacje o szacowanej składce. Nie są tam natomiast zawarte o czynnikach, które wpływają na wysokość kwoty polisy. Tymczasem może okazać się, że niższa składka wiąże się z wysoką franszyzą integralną lub udziałem własnym w szkodzie.

Czym jest udział własny w szkodzie?

Przez udział własny w szkodzie należy rozumieć część wartości szkody, jaką właściciel pojazdu zobowiązuje się uiścić, gdy dojdzie do zdarzenia. Może być on wyrażany kwotowo lub procentowo.

Udział własny w szkodzie ustalany jest indywidualnie przez każdą firmę ubezpieczeniową. W wielu przypadkach może on wynieść 0 zł lub 0% – wówczas klient najczęściej musi liczyć się z wyższą składką. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zasada funkcjonowania udziału własnego w szkodzie jest dość prosta. Wysokość odszkodowania wypłacanego przez firmę ubezpieczeniową zostaje pomniejszona o zadeklarowaną kwotę.

Przykład 1.

Załóżmy, że właściciel pojazdu zdecydował się na udział własny w wysokości 15%. W wyniku kolizji drogowej doszło do uszkodzenia auta, a koszt naprawy został oszacowany na wartość 1000 zł. W tym przypadku firma ubezpieczeniowa wypłaci 850 zł świadczenia, zgodnie z poniższymi obliczeniami:

1000 – (1000 * 15%) = 850 [zł]

Przykład 2.

Załóżmy, że właściciel pojazdu zdecydował się na udział własny w wysokości 200 zł. W wyniku kolizji doszło do stłuczki, a koszt naprawy pojazdu został oszacowany na 1800 zł. Przy wypłacie świadczenia przez firmę ubezpieczeniową, kwota odszkodowania wyniesie 1800 zł, zgodnie z poniższymi obliczeniami:

1800 – 200 = 1600 [zł]

Decydując się na udział własny w szkodzie oraz wykupując ubezpieczenie OC i AC, kalkulator może wskazać niższą kwotę. Warto jednak dowiedzieć się, czy szacowana suma faktycznie uwzględnia udział własny – nie każdemu musi to odpowiadać.

Na czym polega franszyza integralna?

Franszyza integralna jest dość zbliżona do udziału własnego w szkodzie, stąd często mylona jest przez wielu kierowców. Jej istotą jest przerzucenie na właściciela ubezpieczonego pojazdu części poniesionej szkody. Część ta określana jest w umowie o ubezpieczenie AC. Wyrażana jest najczęściej w formie kwotowej. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1. 

Załóżmy, że w ramach wykupionego AC, kierowca zgodził się na franszyzę integralną w wysokości 150 zł. W efekcie kolizji doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu, a koszt naprawy został oszacowany na 1200 zł. Franszyza integralna sprawia, że ubezpieczyciel pokryje szkodę w wysokości 1050 zł. Pozostałą część kwoty musi pokryć właściciel pojazdu – zgodnie z klauzulą o franszyzie integralnej.

Przykład 2.

Załóżmy, że w ramach wykupionego AC, kierowca zgodził się na franszyzę integralną w wysokości 200 zł. Kolizja spowodowała uszkodzenie lusterka, którego naprawa została oszacowana na wartość 150 zł. W związku z zapisem o franszyzie integralnej, kierowca będzie musiał pokryć całość kosztów, zaś ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Warto mieć świadomość, że i w tym przypadku – im wyższa wartość franszyzy, tym niższa składka AC.

 

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły