grudzień 5, 2022
Artykuły

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo wykupić każdy właściciel samochodu najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jego brak wiąże się z wysokimi karami, nawet jeśli w momencie kontroli za kierownicą pojazdu siedziała osoba trzecia. Takie ubezpieczenie otrzymuje się zazwyczaj na 12 miesięcy. Chroni ono przed szkodami, jakie można wyrządzić uczestnikom ruchu drogowego podczas nieszczęśliwego wypadku lub kolizji.

Co obejmuje, a czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Zasady dotyczące ubezpieczeń OC zostały określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w Kodeksie Cywilnym. Taka polisa dotyczy konkretnego samochodu, a nie kierowcy. Oznacza to, że dla poszkodowanego nie ma znaczenia, kto w danym momencie prowadził pojazd. Nie jest także istotne to, czy spowodował wypadek umyślnie lub czy miał prawo jazdy. Ubezpieczenie OC pozwala także dochodzić roszczeń właścicielowi samochodu, jeśli w momencie kolizji nie był on kierowcą.

Warto jednak podkreślić, że ubezpieczenie OC pojazdów nie obejmuje szkód rzeczowych, które kierujący wyrządził posiadaczowi samochodu. Nie można także ubiegać się o odszkodowanie z tytułu utraty przewożonych ładunków, gotówki czy wartościowej biżuterii. Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za skażenie środowiska powstałe w wyniku kolizji.

Ważne terminy dotyczące ubezpieczenia OC

Obowiązujące przepisy określają prawa i obowiązki osoby zgłaszającej szkodę z tytułu polisy OC. Nie mogą być one naruszane przez ubezpieczyciela. Oto najważniejsze z nich:

  • 3 lata – tyle czasu ma właściciel na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela od dnia wystąpienia zdarzenia;
  • 10 lat – termin zgłoszenia szkody może wynosić nawet dekadę, jeśli kierowca, który spowodował wypadek, został skazany wyrokiem karnym;
  • 30 dni – tyle czasu ma ubezpieczyciel, aby zlikwidować szkodę, jeśli nie będą potrzebne dodatkowe dokumenty; po upływie tego czasu właściciel ubezpieczenia OC może żądać odsetek, które przy odszkodowaniu rzędu kilkuset złotych, stanowią pokaźną kwotę;
  • 30 dni – zakłada się, że w takim terminie poszkodowany może wnieść odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń; jest on tylko umowny i jego przekroczenie nie niesie ze sobą negatywnych skutków.

Brak ubezpieczenia OC – co dalej?

Brak ubezpieczenia OC przede wszystkim wiąże się z karami finansowymi. W 2022 roku za brak ważnej polisy przez mniej niż 3 dni zapłacimy 1200 zł, od 4 do 14 dni – 3010 zł, natomiast powyżej 14 dni kwota rośnie aż do 6020 zł. To jednak niejedyne konsekwencje. Co się stanie, jeśli nieubezpieczonym pojazdem zostanie spowodowany wypadek? W takim przypadku poszkodowani otrzymają odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie UFG będzie dochodził zwrotu poniesionych kosztów. Do zapłaty może zostać wezwany zarówno właściciel pojazdu, jak i osoba, która kierowała nim w momencie wypadku. Dlatego pożyczając samochód, zawsze należy upewnić się, czy ma ono aktualne OC.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły