styczeń 30, 2023
Ciekawostki

Co zawiera formularz wyceny szkody z OC

kobieta-oc

Jak wiadomo, z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrywane są straty, jakich doznają uczestnicy zdarzeń drogowych.

Stąd właśnie bierze się ustawowy obowiązek posiadania ważnej polisy, samo zaś wypowiedzenie OC może odbywać się wyłącznie w określonych przypadkach. O procedurze likwidacji szkody z OC sprawcy pisaliśmy w osobnym artykule ).

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, przekazaniu mu niezbędnych danych oraz dostarczeniu niezbędnych formularzy i oświadczeń następuje kontakt z rzeczoznawcą. Sporządza on dokumentację (także fotograficzną), która staje się podstawą wyceny ewentualnego odszkodowania. Kalkulacja szkody może być częściowa lub całkowita. Z pierwszą mamy do czynienia w przypadku, gdy wartość naprawy nie przekracza stu procent wartości rynkowej konkretnego samochodu. Z kolei wycena całkowita jest metodą stosowaną wówczas, gdy cena naprawy przekroczy sto procent wartości pojazdu.

Formularz kalkulacji częściowej zawiera następujące sekcje:

 • dane pojazdu (rodzaj szkody; informacja o polisie, z jakiej zgłoszona została szkoda; marka, model oraz wersja wyposażenia pojazdu do naprawy)
 • robocizna (opis czynności wraz z ich wyceną; cena netto 1 roboczogodziny)
 • lakierowanie (metoda; rodzaj lakieru; koszty materiałów)
 • części zamienne (nazwy; numery katalogowe; ceny netto)
 • kalkulacja końcowa (zsumowanie wcześniejszych kosztów wraz z podatkiem VAT)
 • objaśnienia oznaczeń występujących w kalkulacji

Wycena całkowita dzieli się natomiast na dwie główne części: kalkulację wartości rynkowej pojazdu oraz kalkulację pojazdu w stanie uszkodzonym, przy czym odszkodowanie ustala się jako różnicę tych dwóch kwot. Poszczególne sekcje w formularzu zasadniczo pokrywają się z tymi, które występują w kalkulacji częściowej. Przy wycenie wartości rynkowej są to:

 • dane ogólne (data szkody, data wyceny, numer szkody)
 • dane identyfikacyjne pojazdu
 • wyposażenie (standardowe i dodatkowe)
 • wartość korekty (podstawowa, za dodatkowe wyposażenie, za pierwszą rejestrację, za przebieg)
 • podsumowanie

Z kolei przy wycenie uszkodzonego pojazdu:

 • dane identyfikacyjne
 • kwalifikacja uszkodzeń (lista części zakwalifikowanych do naprawy)
 • wycena zespołów pojazdu
 • koszt naprawy (netto)
 • wyliczenie wartości całkowitej uszkodzonego pojazdu
 • podsumowanie

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły