wrzesień 28, 2023
Ciekawostki

Czy niedostosowanie opon do warunków jazdy ma wpływ na wypłatę odszkodowania?

W większości państw UE obowiązuje obowiązkowy okres jazdy na oponach zimowych, rozpoczynający się zazwyczaj 1 listopada. Za brak odpowiedniego ogumienia w niektórych krajach można zapłacić nawet 35 euro, a gdy ten pojazd uczestniczy w wypadku drogowym, wysokość takiego mandatu rośnie nawet do ponad 5 tysięcy euro, a ubezpieczyciel odmawia wówczas wypłacenia odszkodowania z polisy, uznając kierowcę tego auta za współwinnego wypadku. Polska jest jednym z nielicznych państw, w których nie ma przepisów nakazujących kierowcom zmianę opon w sezonie zimowym. Mimo to, warto sprawdzić umową z ubezpieczycielem pod kątem zapisów dotyczących zimowego ogumienia.

Kwestia ogumienia w polskim prawie

Jedynym zapisem w polskim prawie traktującym o stanie ogumienia jest wymóg odpowiedniej głębokości bieżnika, która nie może być mniejsza niż 1,6 mm. Kierowca może także zostać ukarany za używanie opon ze zbyt dużym bieżnikiem, a także opon z elementami przeciwślizgowymi, na przykład z kolcami. W razie wypadku w ruchu drogowym, twój pojazd zostanie z pewnością bardzo dokładnie zbadany przez biegłych, a w szczególności będą się skupiać na stanie opon. Możesz ponieść bardzo dotkliwe konsekwencje (łącznie ze współwiną spowodowania wypadku) w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym rażących ubytków i zniszczeń w ogumieniu.

Brak “zimówek” a odmowa wypłaty odszkodowania OC i AC

Przy ubieganiu się o odszkodowanie z polisy AC najbardziej znaczące są przyjęte warunki wypłaty tego odszkodowania, zawarte w umowie. Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie AC, zapewniony zakres ochrony opisany jest zazwyczaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dlatego tak ważne jest sprawdzenie wszystkich zapisów przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie zawsze formułuje jasno kwestię ogumienia w zapisach umowy, warto wówczas zapytać eksperta, jakie masz prawa. Warto wiedzieć, że często ubezpieczyciele brak opon zimowych traktują jako rażące niedbalstwo i fakt, który przyczynił się do zdarzenia drogowego. W ten sposób właśnie argumentują decyzję o zmniejszeniu wysokości odszkodowania.

Przy ubezpieczeniu OC wszelkie kwestie prawne, dotyczące sposobu i wysokości wypłaty odszkodowania, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku z tym, że w Polsce nie ma jasnych przepisów, które nakazywałyby kierowcom zmianę opon na zimowe, ubezpieczyciele mają związane ręce i w żaden sposób nie mogą odmówić kierowcom wypłaty odszkodowania albo zmniejszyć jego wysokość, zasłaniając się brakiem opon zimowych. Nawet, jeśli korzystanie z opon zimowych mogło zapobiec wypadkowi albo zmniejszyć jego rozmiary, ubezpieczyciel nie może uchylić się od wypłaty należnego odszkodowania.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy opinia biegłych wykaże, że stan techniczny opon mógł być lub z całą pewnością był bezpośrednią przyczyną wypadku lub jedną z jego przyczyn. Ubezpieczyciel wówczas może obniżyć przyznane odszkodowanie lub odmówić jego wypłacenie. W takiej sytuacji, możesz nadal dochodzić roszczeń do odszkodowania, pamiętając, że kwota która zostanie ci przyznana, może być pomniejszona o element przyczynienia. Pomocne może wtedy okazać wsparcie kancelarii odszkodowawczej, która przeprowadzi profesjonalną analizę sprawy i oceni twoje szanse na wygraną.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły