czerwiec 24, 2024
Artykuły

Jak dobrze oznakować teren szkoły?

Tereny wokół szkoły, miejsca, w których mogą zatrzymywać się autobusy i inny transport szkolny, a także wnętrza budynków edukacyjnych powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z aktualnymi przepisami. Jak poprawnie oznakować teren szkoły? Nie jest to trudne zadanie, pod warunkiem zapoznania się z aktualnymi warunkami technicznymi związanymi z oznakowaniem dróg i budynków.

Oznakowanie terenu szkoły – zasady

Wszelkiego rodzaju znaki bezpieczeństwa w szkołach oraz na drogach tuż przy obiektach edukacyjnych są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Przed rozpoczęciem znakowania drogi tuż przy szkole należy też zapoznać się z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 roku, gdzie znajdują się dokładne regulacje odnoszące się do sposobu montażu poszczególnych rodzajów znaków pionowych, jak i poziomych.

Jeśli chodzi o tereny szkolne, warto wiedzieć, że podstawowym znakiem wyznaczającym miejsce do zatrzymywania się pojazdów innych niż autobus wykonujących odpłatny przewóz osób w sposób regularny, jest znak D-15.

Jako ciekawostkę podamy, że znak B-20 z żółtym obrzeżem i napisem widocznym na autobusie szkolnym nakazuje pojazdom poruszającym się po jezdni do zatrzymania się w miejscu, gdzie zatrzymał się także pojazd szkolny.

Oznakowanie terenów szkolnych – jak zrobić to dobrze?

W ramach oznakowania terenu szkoły warto zapoznać się wcześniej z przepisami BHP, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w budynkach przeznaczonych do edukacji. Zgodnie z nimi trzeba zaopatrzyć szkołę ze znakami ewakuacyjnymi: https://znakidrogowe24.pl/pl/c/Ewakuacyjne/758

Niezbędne tabliczki do znaków pionowych znajdujących się na terenie szkoły, np. na miejscu parkingowym, można znaleźć na stronie: https://znakidrogowe24.pl/pl/c/Tabliczki-do-Znakow-T/287

Jak oznakować teren szkoły? Podsumowanie

Regulacje dotyczące tego, jak oznakować teren szkoły, można znaleźć przede wszystkim w rozporządzeniach rządu, które są publiczne, dostępne dla każdego. Warto dodać, że podstawowe oznakowanie budynków szkolnych i ich wnętrza może zakazywać, np. palenia tytoniu lub informować o drogach przeciwpożarowych, które powinny być jasno oznaczone, by ułatwić ewentualną ewakuację. Każdy zarządca budynku lub terenów wokół szkoły powinien zapoznać się nie tylko z regulacjami technicznymi odnośnie do oznakowania, ale także ofertą sprawdzonego sklepu ze znakami i tabliczkami na stronie: https://znakidrogowe24.pl/.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły