Aktualności

Leasing konsumencki samochodu osobowego – podstawowe informacje

Leasing to forma finansowania, którą wielu z nas kojarzy się z prowadzeniem własnej firmy. Polacy wciąż posiadają małą świadomość istnienia tej formy finansowania także dla indywidualnych osób. Myśląc „leasing” wcale nie musimy oczyma wyobraźni widzieć przedsiębiorcy, który jako jedyny ma możliwość skorzystania z tej wygodnej opcji. Obecnie wiele firm leasingowych działających na rynku oferuje tzw. leasing konsumencki dla klientów indywidualnych. Nieruchomości, a także każda rzecz ruchoma, mogą być przedmiotem umowy leasingowej. Najczęściej dotyczy ona samochodów osobowych.

Umowa leasingu konsumenckiego

leasing konsumencki umowaPodstawą leasingu konsumenckiego jest umowa leasingu zawierana między leasingodawcą, a korzystającym, czyli konsumentem. Co ważne, osoba prywatna nie staje się właścicielem środka będącego przedmiotem umowy z chwilą jej podpisania. W praktyce polega to na tym, że biorąc samochód osobowy w leasing zobowiązujemy się do płacenia comiesięcznych rat i jednocześnie mamy prawo jego użytkowania na warunkach określonych w podpisanej umowie. Aż do zakończenia okresu leasingowego, nie jesteśmy jednak właścicielem pojazdu i nasze nazwisko nie jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym. Po upływie okresu leasingu, leasingobiorca ma pierwszeństwo wykupu samochodu na własność. Podpisanie umowy leasingu konsumenckiego wiąże się oczywiście ze złożeniem odpowiednich dokumentów. W praktyce firmy leasingowe stosują dwie procedury w tym względzie: uproszczoną oraz zwykłą. W pierwszym przypadku formalności i ilość dokumentów jest ograniczona do minimum. Z kolei przy zwykłej procedurze wnioskodawca będzie musiał liczyć się z wymogami dostarczenia szerszej dokumentacji, w tym m.in. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciąg z konta bankowego z wykazanym wpływem wynagrodzenia, itp.

Leasing konsumencki – Czy warto?

Leasing konsumencki na samochód osoby stanowi alternatywne rozwiązanie dla standardowego kredytu gotówkowego czy pożyczki. Przyznanie kredytu wiąże się ze spełnieniem większej ilości wymogów oraz z bardziej restrykcyjną procedurą, którą stosują banki. Dlatego w przypadku leasingu konsumenckiego możemy mówić o niewątpliwej korzyści, jaką jest uproszczenie procedury i większa dostępność. Jak już było to wspomniane wcześniej, przy uproszczonej opcji mamy do czynienia z minimum formalności. W zasadzie będziemy potrzebowali tylko dowodu osobistego oraz zaświadczenia o zarobkach. Warto dodać, że leasingodawcy akceptują właściwie wszystkie źródła dochodu, od zatrudnienia wynikającego z umowy na czas nieokreślony, przez emeryturę lub rentę, po dochody z tytułu umów cywilno-prawnych czy też umów najmu lub dzierżawy. Korzyścią płynącą z wyboru tej formy finansowania jest także to, że często mamy wówczas możliwość skorzystania z rabatów. Przewidziane są one dla firm leasingowych, dzięki ich stałej współpracy z producentami, czy dealerami samochodów osobowych.

Leasing konsumencki – Co warto wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument, który podpisał umowę leasingu konsumenckiego, ma prawo, ale nie obowiązek, nabyć samochód po okresie obowiązywania umowy i tylko od jego woli uzależnione jest, czy z tego prawa później skorzysta. Jeśli byłby to warunek obligatoryjny, mielibyśmy do czynienia z kredytem konsumenckim. Należy także być świadomym obowiązku uiszczenia opłaty wstępnej. Z praktyki wynika, że firmy leasingowe na ogół wymagają opłaty w wysokości 10% wartości samochodu, którego umowa dotyczy. Warto dodać, że im wyższa opłata wstępna, tym późniejsze raty są niższe. Jeżeli konsument przeje spłacać swoje należności, opłata wstępna przepada. Rozważając tę formę finansowania, jeśli potrzebujemy nowego samochodu, dobrze jest także mieć świadomość innych pobocznych kwestii. Chociażby takich, że będziemy zobowiązani do napraw auta w punkcie wskazanym przez firmę leasingową czy też faktu, że ubezpieczenie samochodu może być wliczone w raty leasingowe, jeżeli wybierzemy ofertę leasingodawcy. Samodzielnego wybór ubezpieczenia może być nawet dodatkowo płatny. Pamiętajmy, że o opłacalności leasingu konsumenckiego możemy mówić po dokonaniu porównania dostępnych aktualnie na rynku ofert, zarówno tych bankowych, jak i tych od firm leasingowych.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły