styczeń 18, 2022
Aktualności Auta Sportowe BMW Marki

BMW M235i

f9fc6e299accc922c97cbf428f3befcf

Pierwsze zdję­cia pra­so­we BMW M235i w peł­nej oka­za­ło­ści. Spor­to­we BMW M235i bę­dzie oczywiście naj­szyb­sze z Serii 2 na­pę­dza­ne sze­ścio­cy­lin­dro­wą 3-li­tro­wą jed­nost­ką pro­du­ku­ją­cą 326 KM mocy i 450 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go. Wa­żą­ce 1470 kg coupe przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 4,8 se­kun­dy z au­to­ma­tem, na­to­miast wer­sja ze skrzy­nią ma­nu­al­ną jest 0,2 se­kun­dy wol­niej­sza. Co ciekawe jak donosi producent śred­nie zu­ży­cie pa­li­wa tego BMW wy­no­si 7,6 l/100 km, z kolei model wy­po­sa­żo­ny w skrzy­nię ma­nu­al­ną spala o 0,5 l/100 km wię­cej.

Nowa Seria 2 ma za­stą­pić do­tych­cza­so­wą Serię 1, a w sprze­da­ży po­ja­wi się w po­ło­wie 2014 roku.

Rate this post
Zobacz również:  BMW M6 AC Schnitzer

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły