grudzień 8, 2022
Aktualności Ciekawostki

Dopłaty do odszkodowania OC za uszkodzenie samochodu

Duża część wypłacanych w Polsce odszkodowań z polisy OC z bardzo różnych powodów jest mniej lub bardziej zaniżona. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w większości przypadków, gdy odszkodowanie nie pokrywa kosztów naprawy zaistniałej w wyniku zdarzenia szkody, można starać się o dopłatę do odszkodowania. Co ważne, jest to możliwe do wykonania bez konieczności wchodzenia na drogę postępowania sądowego.

Kto może się ubiegać o dopłatę do odszkodowania?

Choć uzyskanie dopłaty do odszkodowania OC za uszkodzony pojazd jest możliwe do wykonania, to jednak należy liczyć się z tym, że nie każdy i nie w każdej sytuacji będzie mógł skorzystać z takiej możliwości. O pozyskanie odszkodowania z obowiązkowej polisy OC za uszkodzony samochód przede wszystkim ubiegać się mogą Ci, którzy w zdarzeniu czy wypadku drogowym uznani zostali za stronę poszkodowaną w całym zdarzeniu. Natomiast jeśli chodzi o dopłatę do odszkodowania z polisy OC, to jest to nic innego jak wykup wierzytelności, która powstała w momencie zaistnienia komunikacyjnej szkody. W przypadku ustalenia wysokości należności dodatkowej dopłaty do odszkodowania z polisy OC niezwykle istotne jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Ponadto najlepsze efekty walka o dopłatę za szkodę przynosi wówczas, gdy prowadzona jest przy wsparciu doświadczonego specjalisty, który jest bardzo dobrze zorientowany w mechanizmach kierujących działaniem największych towarzystw ubezpieczeniowych. Możliwość rzetelnej oceny tego czy kwota wypłaconego odszkodowania jest adekwatna do zaistniałej szkody jest niezwykle istotna.

W zdecydowanej większości przypadków dopłata do odszkodowania pochodzącego z polisy OC jest większa, gdy nastąpiła szkoda częściowa (w przypadku szkody całkowitej uzyskanie dopłaty w odpowiedniej wysokości dostarcza znacznie więcej trudności). Skąd taka różnica? Otóż chodzi tu przede wszystkim o to, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania najczęściej właśnie w przypadku zaistnienia szkody częściowej.

Zaniżone odszkodowanie – co robić w takiej sytuacji?

Prawem każdego uczestnika kolizji, uznanego za stronę będącą niewinną zaistniałej sytuacji jest otrzymanie godnego odszkodowania, które pozwoli na całkowite pokrycie powstałych w wyniku zdarzenia szkód. Można uczynić to poprzez odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jednak należy mieć na uwadze to, że z pewnością nie będzie to proces łatwy, czasem także w wyniku zasinienia pewnych okoliczności może być dość długotrwałym dążeniem do celu. Dlatego też starając się o pozyskanie dopłaty do odszkodowania warto skorzystać z pomocy specjalisty z firmy odszkodowawczej Xprime, która doskonale zna się na rzeczy, zatem przy jej pomocy uzyskanie dopłaty do odszkodowania będzie zdecydowanie łatwiejsze, niż samodzielne starania i dążenia. W walce o dopłatę do polisy OC ważne jest nie tylko zebranie odpowiednich dokumentów, ale przede wszystkim właściwe uzasadnienie dochodzenia swoich roszczeń. Bardzo często to właśnie odpowiednio skonstruowane uzasadnienie jest w stanie przesądzić o tym, czy w danym przypadku (i w jakiej wysokości) zostanie przyznana dopłata czy też nie.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły