wrzesień 29, 2023
Ciekawostki

Kupiłeś używane auto? Sprawdź, jakie masz obowiązki ubezpieczeniowe!

uzywane-auto

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu rodzi dla stron tej umowy cywilnoprawnej szereg istotnych zobowiązań. Jednym z nich jest obowiązek wynikający z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC kierowców. Przepisy prawne zakładają, że polisa OC sprzedającego przechodzi na nowego nabywcę auta i jest ważna aż do końca okresu, na który została zawarta. Aktualne uregulowania w zakresie ubezpieczenia OC zakładają ponadto jeszcze kilka innych szczegółowych rozwiązań.

Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży auta musimy sprawdzić, czy jego właściciel posiada ważną polisę obowiązkowego OC. Sprzedający zaś powinien mieć pełną świadomość tego, że bez ważnego OC nie ma prawa użytkować pojazdu.

Przy sprzedaży pojazdu jego zbywca jest zobowiązany do przekazania nam polisy OC.
W ciągu maksymalnie 14 dni od sprzedaży powinien także powiadomić swój zakład ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i przekazać dane osobowe jego nowego właściciela.

Jak postępować tuż po zakupie?

Przepisy nakładają na nas obowiązek – najpóźniej w dniu nabycia pojazdu – zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Kupując jednak auto używane automatycznie nabywamy wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadanej przez jego sprzedawcę polisy. Możemy z niej korzystać aż do końca okresu, na który została zawarta. W każdej chwili też możemy ją wypowiedzieć i wykupić nowe OC.

Czy istnieje problem podwójnego ubezpieczenia?

Wokół zagadnienia tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych narosło sporo nieporozumień. Zwłaszcza zaraz po nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która weszła w życie od 11 lutego 2012 r.

W art. 28 pkt 1 powołanej ustawy czytamy: Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (…)”. Cytowany zapis ustawowy – choć niezwykle ważny z punktu widzenia ogólnych zasad dotyczących ciągłości ubezpieczenia OC – nie ma jednak zastosowania do analizowanej przez nas w tym opracowaniu sytuacji. Nawet jeśli maksymalnie wykorzystamy polisę OC poprzedniego właściciela (tzn. do końca ukresu, na który została zawarta), to i tak nie odnowi się ona automatycznie. Ulegnie zaś samoczynnemu rozwiązaniu właśnie
z upływem okresu, na który została zawarta. Po tej dacie musimy jednak pamiętać
o zawarciu nowej polisy.

Uwaga

Jeśli nie spełnimy obowiązku wykupienia polisy OC na kolejne 12 miesięcy, mogą nas spotkać poważne konsekwencje! Po pierwsze, może zostać na nas nałożona opłata karna. Po drugie – jeśli w wyniku wypadku lub kolizji wyrządzimy komuś szkodę – będziemy zobowiązani do zwrotu świadczenia spełnionego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz poszkodowanych.

Co z wysokością składki przy kontynuacji?

Co zatem, jeśli zdecydujemy się na kontynuację ubezpieczenia OC? Ubezpieczyciel będzie miał prawo do rekalkulacji dotychczasowej składki – uwzględniającej nasze zniżki za bezszkodową jazdę lub też obciążające nas zwyżki. Po naliczeniu nowej polisy może nas wezwać do uiszczenia dodatkowej kwoty. Być może zatem bardziej opłaca nam się porównać dostępne na rynku oferty, np. poprzez porównywarkę OC rankomat.pl i wybrać tę korzystniejszą.

Oczywiste jest, iż powyższa zasada działa w obydwie strony. Jeśli więc przypuszczamy, że nasze zniżki mogą być znacząco większe od tych, które posiadał poprzedni właściciel, powinniśmy wnioskować do ubezpieczyciela o rekalkulację składki.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły