czerwiec 2, 2023
Artykuły

Leasing samochodu osobowego, dostawczego i ciężarowego – jakie są między nimi różnice?

Samochód jest niezbędnym środkiem trwałym w przypadku przedsiębiorstw z wielu różnych branż. Niektórym firmom wystarczy zwykłe auto osobowe, jednak do przewożenia ładunków znacznie lepiej sprawdza się pojazd dostawczy lub ciężarowy. Jednym ze sposobów ich finansowania jest leasing, czyli umowa pozwalająca korzystać z samochodu w zamian za opłacanie rat.

Przyjrzyjmy się różnicom i podobieństwom w leasingowaniu różnych rodzajów pojazdów wykorzystywanych w biznesie.

Samochód ciężarowy oraz dostawczy – definicje

W ustawie o podatku od towarów i usług została wskazana definicja samochodu ciężarowego. Aby można było mówić o tego typu pojeździe, powinien on spełniać następujące warunki:

 • konstrukcja składająca się z jednego rzędu siedzeń oraz części do transportu ładunków oddzielonych trwałą przegrodą lub ścianą,
 • kabina kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie służące do transportu towarów, będące oddzielnymi częściami konstrukcji samochodu.

Samochody służące do przewozu towarów, lecz niespełniające kryteriów klasyfikacji jako pojazdy ciężarowe, mogą być uznane za auta dostawcze. Pod względem podatkowym są one w takim przypadku traktowane przez ustawodawcę na równi z samochodami osobowymi.

Różnice pomiędzy leasingiem samochodu ciężarowego a osobowego i dostawczego

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy leasingiem lekkich aut osobowych lub dostawczych a leasingiem samochodów ciężarowych?

Wysokość raty leasingowej

Pierwsza różnica wynika ze znacznie większej wartości samochodów ciężarowych, które zwykle wymagają finansowania na poziomie powyżej 200 tysięcy złotych. Wiąże się to z koniecznością opłacania przez leasingobiorcę wyższej raty leasingowej w porównaniu do leasingu auta osobowego lub dostawczego o masie poniżej 3,5 tony.

Kwota wymaganej opłaty wstępnej

Firmy leasingowe zazwyczaj oczekują w przypadku finansowania samochodów ciężarowych wniesienia znacznie wyższego czynszu inicjalnego, stanowiącego kwotę wkładu własnego przedsiębiorcy. Auta osobowe często można otrzymać w leasingu nawet bez opłaty wstępnej, podczas gdy leasing samochodu ciężarowego wymaga wpłaty na poziomie od 15% do 45%. Od tej reguły są jednak wyjątki i niektóre firmy leasingowe godzą się na niższy czynsz inicjalny, głównie od przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zasady odliczania podatku VAT

Kluczowa różnica pomiędzy leasingiem lekkich i ciężkich pojazdów polega na dopuszczalnych możliwościach optymalizacji podatkowej. Leasingobiorcy korzystający w sposób mieszany (zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych) z samochodów osobowych lub dostawczych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony mogą odliczyć jedynie 50% VAT od wydatków związanych z leasingiem, w tym:

 • opłaconych rat,
 • czynszu inicjalnego,
 • kosztów eksploatacyjnych,
 • poniesionych opłat i prowizji.

Jeżeli natomiast używają auta jedynie w celach firmowych i chcą odliczać VAT w pełnej wysokości, muszą spełnić kilka formalności:

 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – tzw. kilometrówki,
 • zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na wniosku VAT-26,
 • przygotowanie i wprowadzenie w swojej firmie regulaminu używania samochodu.

Przedsiębiorcy korzystający w leasingu z samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony nie muszą natomiast w żaden sposób udowadniać, że nie używają pojazdu w celach prywatnych. Dzięki temu mogą odliczać 100% VAT od ponoszonych wydatków bez dodatkowych formalności.

Zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych

Odmienne są również reguły uwzględniania ponoszonych kosztów w księdze przychodów i rozchodów. Jeżeli pojazd jest używany w sposób mieszany, wtedy leasing samochodu dostawczego (niespełniającego warunków klasyfikacji jako pojazd ciężarowy) pozwala odliczać od podstawy opodatkowania maksymalnie 75% wartości wydatków, np. opłat za automyjnię, autostradę, serwis, parkingi czy wymianę opon.

W przypadku korzystania z auta osobowego jedynie w celach prowadzonej działalności, konieczne jest spełnienie tych samych warunków co w przypadku zasad odliczania podatku VAT. Leasing samochodu ciężarowego pozwala natomiast uwzględniać w kosztach 100% wydatków związanych z eksploatacją.

Kwota ubezpieczenia

Bez względu na rodzaj samochodu, leasingobiorca jest zobowiązany ponosić koszty ubezpieczenia OC oraz AC. Warunki polisy może mu wskazać firma leasingowa, ponieważ przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje formalnym właścicielem pojazdu. W przypadku samochodów ciężarowych składka ubezpieczenia jest jednak znacznie wyższa (zwykle wynosi co najmniej 1000 złotych rocznie).

Podobieństwa pomiędzy leasingiem samochodów ciężkich i lekkich

Leasing aut osobowych, dostawczych i ciężarowych cechuje się również wieloma podobieństwami. Opisujemy krótko najważniejsze z nich.

Możliwość leasingu nowych i używanych aut

Bez względu na rodzaj samochodu, firmy leasingowe finansują zarówno nowe, jak i używane pojazdy różnych marek. Większość leasingodawców wskazuje jednak maksymalny wiek auta, który nie powinien przekroczyć 6-7 lat.

Brak wpływu na zdolność kredytową

Leasing nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Będzie on mógł dzięki temu bez problemu wnioskować w bankach o kredyt czy pożyczkę.

Niewiele formalności

Zarówno umowa leasingu samochodu osobowego, dostawczego, jak i ciężarowego może zostać zawarta z zachowaniem procedury uproszczonej. Firma leasingowa wymaga wtedy jedynie przedstawienia oświadczenia o wynikach finansowych. Zgodę na finansowanie można otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Zastosowanie trybu uproszczonego zwykle wymaga poniesienia wyższej opłaty wstępnej.

Możliwość wyboru rodzaju leasingu

Przedsiębiorca może zdecydować się na leasing operacyjny lub finansowy. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wiąże się z tym, że do każdej raty leasingu operacyjnego doliczane jest 23% podatku VAT, podczas gdy w leasingu finansowym podatek ten jest płatny w całości z góry, a jego stawka uzależniona od rodzaju środka trwałego.

Jedynie leasing finansowy pozwala przedsiębiorcy umieścić przedmiot w rejestrze środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji. W leasingu operacyjnym prawo do tego ma jedynie finansujący.

Różnica polega również na minimalnym okresie, na jaki powinna zostać zawarta umowa:

 • leasing operacyjny – minimum 2 lata,
 • leasing finansowy – bez minimalnego czasu trwania.

Z umową leasingu operacyjnego wiąże się prawo do wykupu samochodu po zakończeniu umowy. Leasingobiorca może również zwrócić pojazd firmie leasingowej. W leasingu finansowym nie dochodzi do wykupu, ponieważ pojazd automatycznie staje się własnością przedsiębiorcy.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły