czerwiec 14, 2024
Aktualności

Samochód do firmy. Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing to dość częsty sposób finansowania wyposażenia firmy. Wielu przedsiębiorców korzysta z niego podczas nabywania auta dostawczego na potrzeby rozwoju swojego biznesu.

Część z nich ma jednak dylemat, czy atrakcyjniejszą w ich przypadku formą będzie leasing operacyjny czy finansowy. Czym różnią się te dwie opcje i którą z nich lepiej wybrać?

Co to jest leasing?

Leasing jest rodzajem umowy między dwiema stronami: leasingodawcą i leasingobiorcą. Leasingodawca daje leasingobiorcy na ustalony czas prawo do korzystania ze swojej własności (w omawianym przypadku są to samochody dostawcze), otrzymując w zamian określoną w umowie opłatę, czyli tzw. ratę leasingową. Leasing operacyjny i finansowy różnią się głównie sposobem fakturowania i rozliczania podatków, a także kwestią wykupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Leasing operacyjny

Ten rodzaj leasingu nazywa się często usługowym. Przedmiot leasingu, np. auto dostawcze, zostaje jedynie przekazane do użytku, jednak formalnie stanowi część majątku leasingodawcy i to na nim spoczywa obowiązek amortyzacji. Z kolei leasingobiorca ma prawo płaconą przez siebie regularnie ratę leasingu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wraz z opłatą wstępną i podatkiem VAT. Co ważne, suma wszystkich opłat (poza VAT) musi wynosić przynajmniej tyle, ile wartość początkowa pojazdu.
Umowa taka trwa dłużej niż 40% czasu trwania amortyzacji. Po jej zakończeniu samochody dostawcze mogą zostać przez leasingobiorców wykupione za ustaloną sumę lub procent ich wartości.

Leasing finansowy

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na tę formę leasingu, już przy pierwszej racie musi zapłacić cały VAT. Amortyzacja auta staje się dla niego obowiązkiem, a pojazd – częścią jego majątku. Przez cały czas trwania umowy właścicielem samochodu jest jednak leasingodawca. Dopiero w momencie spłacenia ostatniej raty pojazd trafia automatycznie na własność leasingobiorcy. Nie ma tu więc potrzeby wykupu.
W leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne.

Co wybrać?

Nie da się ukryć, że opcja leasingu operacyjnego jest przez przedsiębiorców chętniej podpisywana z uwagi na niższe koszty początkowe, mniejsze zaangażowanie kapitału własnego i łatwiejszy sposób rozliczenia. Leasing finansowy nakłada bowiem obowiązek uiszczenia całości VAT z góry. Formę operacyjną leasingu z reguły rozważają właściciele mniejszych i średnich firm, którzy planują korzystać z auta dostawczego przez krótki czas lub nie chcą poświęcać na ten cel zbyt dużych nakładów finansowych. Daje to szansę obniżenia podstawy opodatkowania przez zwiększenie kosztów uzyskania przychodu.

Auta dostawcze pochodzące z leasingu

W przypadku, gdy:
1. leasingobiorca zrezygnował z wykupienia auta po zakończeniu umowy,
2. leasingobiorca wykupił auto, ale chce się go pozbyć,
3. auto zostało leasingobiorcy odebrane przez windykatora z powodu nieopłaconych rat,

pojazd ten może zostać wystawiony na sprzedaż.

Dla wielu właścicieli firm samochody poleasingowe to dobra opcja nabycia pojazdów z uwagi na korzystne warunki finansowe i brak konieczności starania się o kredyt z banku. Kupione w ten sposób auta dostawcze zwykle cechuje dobry stan techniczny. Przyszły nabywca nie ma też problemu z poznaniem jego historii.

Wiodącą firmą na rynku sprzedaży samochodów dostawczych i ciężarowych jest DBK Group. Wybrane modele pojazdów wystawione są na aukcjach na stronie: gielda.grupadbk.com.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły