grudzień 1, 2022
Aktualności

Czy warto uciekać przed Policją?

Pytanie jest oczywiście retoryczne. Zwłaszcza po ostatniej nowelizacji ustawy Kodeks Karny
na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych
innych ustaw.

Ustawodawca dodał nowy typ czynu zabronionego stypizowany w art. 178b polegający na ucieczce przed organami kontrolnymi.

Zgodnie z art.178 b kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na tym nie kończą się dolegliwości dla potencjalnego sprawcy zdarzenia. W przypadku przypisania odpowiedzialności za tego przestępstwo wobec skazanego obligatoryjne jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz w tego typu przypadkach może być orzeczony w wymiarze od 1 roku do 15 lat.

Niejednokrotnie nietrzeźwi lub podejrzewający stan swojej nietrzeźwości kierowcy nie zatrzymują się do kontroli z myślą o potencjalnej ucieczce w obawie przed utratą prawa jazdy. W obecnym stanie prawnym już sama ucieczka może spowodować podobne sankcje. Wypełnienie znamion tego czynu nie będzie trudne bowiem przepis nie zawiera przesłanek typu narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a zatem już samo niezatrzymanie się do kontroli osoby uprawnionej będzie karane, niezależnie od innych okoliczności jak np. natężenie ruchu, rodzaj drogi czy grożące niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego..

Warto przypomnieć, że w poprzednim stanie prawnym czyn taki był wykroczeniem stypizowanym w art. 92 ustawy kodeks wykroczeń. 

Na koniec cytat z odpowiedzi na interpelację nr 10014 w sprawie tzw. przestępstw drogowych podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła:

„Należy zatem wyrazić przekonanie, że proponowane w tym projekcie unormowania przyczynią się do skutecznego zwalczania przestępstw drogowych odznaczających się wysokim stopniem społecznej szkodliwości, a jednocześnie będą oddziaływały szczególnoprewencyjnie na zachowania uczestników ruchu drogowego.”

Artykuły przygotowany przez LEX TRAFFIC – Kancelaria Prawa Ruchu Drogowego

Rate this post

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły