czerwiec 24, 2024
Aktualności Marki Volkswagen

Volkswagen XL Sport

2015-vw-xl-sport-concept-paris

Volkswagen zaprezentował model XL Sport na salonie samochodowym w Paryżu. Auto ma silnik pochodzący z motocykla.

Sa­mo­chód ba­zu­je na su­per­osz­częd­nym mo­de­lu XL1. Volks­wa­gen XL Sport jest dłuż­szy i szer­szy, mie­rzy 4291 mm dłu­go­ści, 1847 mm sze­ro­ko­ści oraz 1152 mm wy­so­ko­ści na­to­miast roz­staw osi wy­no­si 2424 mm.

Volkswagen XL Sport otrzy­mał naj­moc­niej­szy dwu­cy­lin­dro­wy sil­nik V2, który zo­stał za­czerp­nię­ty z mo­to­cy­kla Du­ca­ti Su­per­leg­ge­ra. Jed­nost­ka o po­jem­no­ści 1,2-li­tra ge­ne­ru­je 200 KM mocy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 5,7 se­kun­dy, a mak­sy­mal­na pręd­kość wy­no­si 270 km/h.

Nie wiadomo czy Volks­wa­ge­n XL Sport trafi do pro­duk­cji.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8R4S9cantKw[/youtube]

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły

  1. Auto marzenie. Podoba mi się że Volkswagen to nie tylko auta dla klasy średniej ale także takie cuda.

  2. Michał says:

    Każdy chciałby mieć taki samochód. Jeju to jedno z moich marzeń. Jak tak patrze, to nie mogę sobie go darować. Ale kiedyś na pewno się dorobię na niego!

  3. Tył nawet fajny, ale dla mnie zbytnio przebajerowany. Niemcy chcieli zrobić bestię ale przesadzili. Ja jednak wolę jak jest trochę minimalizmu 🙂

Komentarz są wyłączone.