Volkswagen XL Sport

2015-vw-xl-sport-concept-paris

Volkswagen zaprezentował model XL Sport na salonie samochodowym w Paryżu. Auto ma silnik pochodzący z motocykla.

Sa­mo­chód ba­zu­je na su­per­osz­częd­nym mo­de­lu XL1. Volks­wa­gen XL Sport jest dłuż­szy i szer­szy, mie­rzy 4291 mm dłu­go­ści, 1847 mm sze­ro­ko­ści oraz 1152 mm wy­so­ko­ści na­to­miast roz­staw osi wy­no­si 2424 mm.

Volkswagen XL Sport otrzy­mał naj­moc­niej­szy dwu­cy­lin­dro­wy sil­nik V2, który zo­stał za­czerp­nię­ty z mo­to­cy­kla Du­ca­ti Su­per­leg­ge­ra. Jed­nost­ka o po­jem­no­ści 1,2-li­tra ge­ne­ru­je 200 KM mocy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 5,7 se­kun­dy, a mak­sy­mal­na pręd­kość wy­no­si 270 km/h.

Nie wiadomo czy Volks­wa­ge­n XL Sport trafi do pro­duk­cji.

5 komentarzy

  1. Auto marzenie. Podoba mi się że Volkswagen to nie tylko auta dla klasy średniej ale także takie cuda.

  2. Każdy chciałby mieć taki samochód. Jeju to jedno z moich marzeń. Jak tak patrze, to nie mogę sobie go darować. Ale kiedyś na pewno się dorobię na niego!

  3. Tył nawet fajny, ale dla mnie zbytnio przebajerowany. Niemcy chcieli zrobić bestię ale przesadzili. Ja jednak wolę jak jest trochę minimalizmu 🙂

  4. Świetne auto :). Kogo stać w Polsce na taki samochodzik :)?

Comments are closed.